Tăng doanh thu bán hàng bằng cách gợi ý những sản phẩm phù hợp cho người dùng dựa trên phân tích hành vi sử dụng Web bằng A.I

Dùng thử

Một số nghiên cứu

Các nghiên cứu ngày càng cho thấy giá trị của các đề xuất sản phẩm và vai trò quan trọng của chúng trong các chiến lược cá nhân hóa. Các đề xuất không chỉ nâng cao tỷ lệ chuyển đổi mà còn giúp mang lại trải nghiệm người dùng được cải thiện để giữ khách truy cập quay lại và có thể tăng giá trị đơn hàng trung bình.

Salesforce

Một nghiên cứu của Salesforce về các đề xuất sản phẩm đã kết luận rằng lượt truy cập nơi người mua hàng nhấp vào đề xuất chỉ chiếm 7% tổng lưu lượng truy cập trang web, nhưng chiếm 24% đơn đặt hàng và 26% doanh thu.

Barilliance

Nghiên cứu do Barilliance thực hiện đã kết luận rằng các đề xuất sản phẩm chiếm tới 31% doanh thu từ thương mại điện tử. Trung bình, khách hàng thấy 12% tổng số lần mua hàng của họ đến từ các sản phẩm được giới thiệu cho họ.

Gartner

Một nghiên cứu của Gartner dự đoán các công cụ đo lường và phản ứng với ý định của khách hàng sẽ có khả năng thúc đẩy lợi nhuận thương mại điện tử lên tới 15% vào năm 2020.

Accenture

Một báo cáo của Accenture cho biết việc cá nhân hóa làm tăng 75% khả năng khách hàng tiềm năng mua hàng của bạn.

x5.5 Conversion

Tỷ lệ chuyển đổi cho những khách truy cập nhấp vào các đề xuất sản phẩm cao hơn 5,5 lần so với những khách không nhấp vào.

Professional

Khi người mua sắm trực tuyến quen với việc cá nhân hóa hơn, họ đánh giá nó với tính chuyên nghiệp – có nghĩa là trang web của bạn cần phải thay đổi để theo kịp.